Opłaty

Płatności za kursy mogą być regulowane miesięcznie (10 równych rat) lub semestralnie (2 raty).
Opłata za podręczniki NIE JEST zawarta w cenie kursów.

Opłaty miesięczne uiszczamy do 10. dnia każdego miesiąca

Aż 68 zajęć w roku!  2 x 45 min
Grupa 6-12 osób  REGULARNE
Opłata miesięczna  189 zł
Opłata miesięczna za drugie dziecko  179 zł
Opłata miesięczna z Kartą Dużej Rodziny  170 zł

Opłaty semestralne: I wpłata do końca września, II wpłata do końca stycznia

Aż 68 zajęć w roku!  2 x 45 min
Grupa 5-10 osób  REGULARNE
Opłata semestralna  900 zł
Opłata semestralna za drugie dziecko  850 zł
Opłata semestralna z Kartą Dużej Rodziny  800 zł

Płatności za kursy mogą być regulowane miesięcznie (10 równych rat) lub semestralnie (2 raty).

Kiedy należy uregulować opłatę: 

  • opłaty semestralne: I wpłata do 15 października, II wpłata do 25 lutego
  • opłaty miesięczne: do 10. każdego miesiąca 

 

Numer i dane konta:

51 1140 2004 0000 3002 7136 6742
mBank

Karolina Gołoś, ul. Armii Krajowej 64a/16, 05-200 Wołomin

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko dziecka / miesiąc lub semestr, za który płacimy

(np. Tomasz Kowalski 1a październik)