Opłaty

Płatności za kursy mogą być regulowane miesięcznie (10 równych rat) lub semestralnie (2 raty).
Opłata za podręczniki NIE JEST zawarta w cenie kursów.

Opłaty miesięczne uiszczamy do 10. dnia każdego miesiąca
Aż 68 zajęć w roku!2 x 45 min
Grupa 5-12 osób
Opłata miesięczna160 zł
Opłata miesięczna rodzeństwa 150 zł
Opłaty semestralne: I wpłata do końca września, II wpłata do końca stycznia
Aż 68 zajęć w roku!2 x 45 min
Grupa 5-12 osób
Opłata semestralna750 zł
Opłata semestralna rodzeństwa700 zł

Numer i dane konta:

51 1140 2004 0000 3002 7136 6742
mBank

Karolina Gołoś, ul. Armii Krajowej 64a/16, 05-200 Wołomin

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko dziecka / miesiąc lub semestr, za który płacimy

(np. Tomasz Kowalski 1a październik)