Metody

Metoda Naturalna

Lekcje w Olympic Kids prowadzone są głównie w języku angielskim.
Nauczyciel wielokrotnie i na różne sposoby powtarza proste zwroty, w zrozumieniu których mają pomóc gesty i mimika. Dzieci w sposób naturalny zaczynają rozumieć i zapamiętują, tak jak niegdyś uczyły się języka ojczystego.

Metoda Reagowania Ciałem

Wprowadzaniu nowych słów, zwrotów i poleceń towarzyszy ruch. Uczniowie naśladują gesty i mimikę nauczyciela, co ułatwia im zapamiętywanie. Od czasu do czasu bawimy się w Monty says… Uczniowie uwielbiają wykonywać szalone polecenia!

Metoda Komunikacyjna i Metoda Dramy

Stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji.
Dialogi, scenki i inscenizacje teatralne stają się okazją do aktywnego używania języka, materiał poznany wcześniej na lekcjach staje się narzędziem do wyrażania samego siebie i rozumienia innych.

Metoda Elicytacji

Uczniom zaawansowanym nie dajemy gotowych odpowiedzi, oni sami, jedynie kierowani i naprowadzani przez nauczyciela, dochodzą do właściwych wniosków. Dzięki temu lepiej i na dłużej zapamiętują nowe słówka oraz przede wszystkim struktury gramatyczne.

Opłaty

Płatności za kursy mogą być regulowane miesięcznie (10 równych rat) lub semestralnie (2 raty).
Opłata za podręczniki NIE JEST zawarta w cenie kursów.

Opłaty miesięczne uiszczamy do 10. dnia każdego miesiąca

Aż 68 zajęć w roku!  2 x 45 min
Grupa 5-12 osób   
Opłata miesięczna  179 zł
Opłata miesięczna rodzeństwa  169 zł
Opłata miesięczna z Kartą Dużej Rodziny  160 zł

Opłaty semestralne: I wpłata do końca września, II wpłata do końca stycznia

Aż 68 zajęć w roku!  2 x 45 min
Grupa 5-12 osób   
Opłata semestralna  850 zł
Opłata semestralna rodzeństwa  810 zł
Opłata semestralna z Kartą Dużej Rodziny  765 zł
Karta dużej rodziny

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny płacą o 10% mniej za wszystkie kursy

Numer i dane konta:

51 1140 2004 0000 3002 7136 6742
mBank

Karolina Gołoś, ul. Armii Krajowej 64a/16, 05-200 Wołomin

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko dziecka / miesiąc lub semestr, za który płacimy