Home » Metody

Metody

Kilka słów o metodach

  • W Olympic Kids zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczeń jest inny. Jedni zapamiętają jak zobaczą, inni muszą usłyszeć, jeszcze inni potrzebują ruchu. Właśnie dlatego na zajęciach wykorzystujemy zarówno metody nowoczesne jak i tradycyjne.

 Wszystkich uczniów mobilizujemy do regularnej i intensywnej pracy

  • By w pełni wykorzystać naturalne predyspozycje dzieci do przyswajania języka obcego, korzystamy między innymi z gier, zabaw językowych, muzyki czy ruchu. Dzięki nim nie tylko stymulujemy postępy językowe naszych uczniów, dbamy również o to, by budzić w nich ciekawość i dawać radość.

 Uśmiechnięte dzieci mają lepszą pamięć

  •  Zajęcia w Olympic Kids są bardzo urozmaicone, tak by rozwijać wszystkie sprawności językowe uczniów. Jest czas nauki przez zabawę, praca w parach, w grupach oraz indywidualna praca w skupieniu. Korzystamy z przeróżnych materiałów ilustrowanych (książek, komiksów, map), nagrań dźwiękowych (piosenek, rymowanek, nagrań radiowych) oraz filmowych (filmików, kreskówek).

 

METODA NATURALNA

Lekcje w Olympic Kids prowadzone są głównie w języku angielskim.
Nauczyciel wielokrotnie i na różne sposoby powtarza proste zwroty, w zrozumieniu których mają pomóc gesty i mimika. Dzieci w sposób naturalny zaczynają rozumieć i zapamiętują, tak jak niegdyś uczyły się języka ojczystego.


METODA REAGOWANIA CIAŁEM

Wprowadzaniu nowych słów, zwrotów i poleceń towarzyszy ruch. Uczniowie naśladują gesty i mimikę nauczyciela, co ułatwia im zapamiętywanie. Od czasu do czasu bawimy się w Monty says… Uczniowie uwielbiają wykonywać szalone polecenia!

METODA KOMUNIKACYJNA I METODA DRAMY

Stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji.
Dialogi, scenki i inscenizacje teatralne stają się okazją do aktywnego używania języka, materiał poznany wcześniej na lekcjach staje się narzędziem do wyrażania samego siebie i rozumienia innych.

 METODA ELICYTACJI

Uczniom zaawansowanym nie dajemy gotowych odpowiedzi, oni sami, jedynie kierowani i naprowadzani przez nauczyciela, dochodzą do właściwych wniosków. Dzięki temu lepiej i na dłużej zapamiętują nowe słówka oraz przede wszystkim struktury gramatyczne.

ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWO – JĘZYKOWE (CLIL – Content and Language Integrated Learning)

Zarówno przedmioty ścisłe jak i humanistyczne stają się tematem lekcji w języku obcym. Jest to innowacyjna metoda nauczania, rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Co czyni tę metodę tak atrakcyjną i skuteczną?

1)    Osadza naukę języka w naturalnych kontekstach, dzięki czemu nawet najmłodsi uczniowie odkrywają, że język jest narzędziem, a jego znajomość daje cudowne możliwości.

2)    Daje możliwość posługiwania się językiem by poznać inne treści, a nie jak zwykle uczyć się samego języka.

3)    Budzi ciekawość świata.

4)    Pozwala na rozbudowanie słownictwa i umiejętności językowych.

5)    Stymuluje motywację uczniów.

6)    Buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie.

7)    Rozwija zdolności komunikacyjne.

8)    Różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć.

 

Nawet najlepsze metody czy podręczniki nie zagwarantują sukcesu dydaktycznego – niezbędna jest ich twórcza interpretacja, poparta doświadczeniem i zaangażowaniem lektora.